Sale!
  • thuyen kayak 2 cho

Thuyền Kayak 2 chổ

13,000,000 11,000,000

Thuyền INOYAK 2 chổ ngồi

L: 3.86m;W:0.85m, H:0.4m
W: 32kg;
Capacity: 2 person
Max load : 200 kgs
2 hầm để đồ cá nhân

Description

Thuyền kayak 2 chổ ngồi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thuyền Kayak 2 chổ”