• thuyen kayak 2 cho

Thuyền Kayak 2 chổ

Thuyền INOYAK 2 chổ ngồi

L: 3.86m;W:0.85m, H:0.4m
W: 32kg;
Capacity: 2 person
Max load : 200 kgs
2 hầm để đồ cá nhân

Xuất xứ : Trung Quốc

Description

Thuyền kayak 2 chổ ngồi